Общи условия

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН MEBKO.BG

 

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД със седалище и адрес на управление - гр. Ботевград, Бул. Трети март №47, вх.Б вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205889598 и Потребителите ползващи фирмения Сайт, намиращ се на www.mebko.bg .
 
Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че Потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА на “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД
 
  • “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на Сайта си.
  • Договорът за продажба от разстояние между “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД.
  • Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя.

 

 

2. ОТГОВОРНОСТ

 

“ФИЛЧЕВ 97” ЕООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта.
 
“ФИЛЧЕВ 97” ЕООД не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата).

 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ

 

Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна. Тя е задължителна само за пазаруване чрез електронния магазин. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите, без за това да е необходима регистрация.
 
Задължителните полета отбелязани със звездичка следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация на посочения от него електронен адрес.

 

 

4. ЦЕНИ

 

Всички представени цени в Сайта са в Български Лева с включен ДДС.

 

“ФИЛЧЕВ 97” ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представените в Сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, с изключение на цената за доставка, която се посочва допълнително в процеса на пазаруване. Потребителят се задължава да заплати обявената в момента на заявката цена.
 
В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис.

 

 

5. ПОРЪЧКИ

 

Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели общите условия.
 
В процеса на пазаруване Потребителят получава информация от Сайта за наличностите на стоките. Неналичен артикул е обозначен като такъв.
 
Наличните артикули могат да бъдат добавени в кошницата и заплатени с един от възможните начини на плащане. Тази стока ще бъде доставена на регистрирания Потребител в рамките на указаното време.

 

 

6. ПЛАЩАНЕ

 

Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните методи:

 

Наложен платеж  – При плащане чрез “наложен платеж”, Потребителят трябва да заплати дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката.

 

Банков превод - Банков превод може да бъде направен на:
ФИЛЧЕВ 97 ЕООД,
КОД: BG06TEXI95451006861600
BIC КОД: TEXIBGSF
ТЕКСИМ БАНК АД

 

 

7. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ

 

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес.
 
Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с услугата Транспорт на “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД или на куриерска фирма "СПИДИ" АД.
 
При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.
 
Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.
 
При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.
 
Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки ще бъдат уточнени със служител на “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД, който ще се свърже с всеки Потребител, направил поръчка.
 
 При доставка на закупена стока с договорена услуга Транспорт, стоката се получава от транспортното средство, с което се доставя стоката. В услугата Транспорт не се включва пренасянето на стоката от транспортното средство до входната врата на сградата.
 
При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.
 

 

8. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

На основание чл. 50, ал.1 от ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:
 
  • Потребителят предварително писмено да информира “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД, на следния имейл адрес: info@bg, че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
  • Банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
 
Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.
 
Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.
 
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
 
В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка, или в случай на плащане с карта, сумата се възстановява по същата карта.
 

 

 

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

 

Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове.
 
“ФИЛЧЕВ 97” ЕООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.
 
При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за Рекламации: гр.Ботевград, ул. Академик Стоян Романски №14.
 
При наличие на явни или скрити недостатъци на стоката Клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол.
 
Гаранцията за мебели и други стоки, закупени в разглобен вид, важи само ако са монтирани от монтажна група на  “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД . Когато монтажът не е извършен от такава монтажна група,  “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД  поема гаранция само при доказан производствен дефект.
 
Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.
 
Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД не отговаря за тези недостатъци.
 
Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД.
 
При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД.
 
“ФИЛЧЕВ 97” ЕООД не се освобождава от изискванията на ЗЗП.

 

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Защитата на личните данни на потребителя през целия процес на обработка им, както сигурността и защитата на личния му живот, на всички лични данни и сведения, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
 
 Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие "ФИЛЧЕВ 97“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните му данни, за целите на обработката, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на „ФИЛЧЕВ 97“ ЕООД, съгласно Политиките за поверителност.


При регистрация на сайта, потребителят се съгласява с общите условия задължително.

 

 

11. ДРУГИ

 

“ФИЛЧЕВ 97” ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.
 
“ФИЛЧЕВ 97” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
 
Задължение на Потребителя е да опазва предоставените му от “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на “ФИЛЧЕВ 97” ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра.

 

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на не постигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд в гр. София, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.